Balkony betonowe - prefabrykowane

Oferowane przez nas PŁYTY BALKONOWE dostarczamy jako elementy indywidualne, dostosowane do wymogów projektu. Jako płyty pełne w pozycji wbudowania lub negatywnej, pełne z 1, 2 lub 3 balustradami, a także jako płyty filigran (z krawędziami, wymagające dozbrojenia na budowie i dobetonowania do projektowanej grubości).

Sposób wykończenia płyt balkonowych zależy od preferencji inwestora. Mogą być dostarczane na budowę w stanie surowym z przeznaczeniem do pomalowania, wykonane w betonie licowym lub z fakturą otrzymywaną od matryc. Możliwe jest także barwienie płyt w masie, z wykorzystaniem barwników, białego cementu lub specjalnych kruszyw. Istnieje również możliwość uzyskania spadków oraz wykonanie koryt odwadniających i wbudowanie wpustów.

Cechy naszych płyt balkonowych:

 • Wysoka jakość elementów
 • Systemowe łączniki termoizolacyjne, które kompensują przemieszczenia, spowodowane różnicą temperatur i tym samym przeciwdziałają zarysowaniom
 • Możliwe odwodnienie do rur spustowych - eliminacja istotnych zacieków na krawędziach pionowych
 • Wysoka trwałość elementów w odpowiedniej klasie mrozoodporności i wodoszczelności
 • Szybkość realizacji
 • Możliwość wyeksponowania elementów w surowym betonie, również barwionym w masie
 • Możliwość wykonania antypoślizgowej powierzchni balkonu
 • Eliminacja skomplikowanych robót szalunkowych i zbrojarskich na wysokości

obrazek balkonu

Oferowane przez nas płyty balkonowe występują w dwóch wariantach:

WARIANT BALKONU NEGATYW POZYTYW:
Wykonanie: Produkcja w pozycji odwróconej względem pozycji wbudowania Produkcja w pozycji zgodnej z pozycją wbudowania.
Powierzchnia górna: Powierzchnia licowa, możliwość zastosowania:
- sklejki gładkiej
- sklejki antypoślizgowej
- matryc formujących
Powierzchnia zacierana mechanicznie na gładko lub na ostro, kolorystyka niejednolita
Powierzchnia dolna: Powierzchnia zacierana mechanicznie na gładko, kolorystyka niejednolita Powierzchnia licowa gładka
Kapinosy i fazowanie: Kapinosy - nacinane na szerokość ok 1 cm; fazowanie - wszystkie widoczne krawędzie fazowane 7x7 mm Kapinosy - trójkątne szerokości ok 1,5 cm; fazowanie - wszystkie widoczne krawędzie fazowane 7x7 mm
Przekrój balkonu dla form standardowych: Przy elewacji wyniesienie o geometrii 8x8 cm, spadek 1%, grubość balkonu przy swobodnej krawędzi jako wynikowa spadku i grubości balkonu przy elewacji Góra balkonu płaska ze spadkiem w jednej płaszczyźnie
Dodatkowe elementy możliwe do zastosowania [zgodnie z umową]: - spadki inne niż standardowe,
- wbudowane wpusty balkonowe
- korytka odwadniające
- balustrady betonowe
- krawędzie wyniesione o innej geometrii i przy więcej niż jednej krawędzi
- wypuszczenie prętów zbrojeniowych na górze balkonu - belki i pogrubienia od spodu balkonu

Projektowanie i zatwierdzanie

 1. Płyty balkonowe produkowane są na podstawie projektu warsztatowego opracowanego przez naszych projektantów lub projektanta Zamawiającego (po uwzględnieniu wymogów technologicznych).
 2. Połączenie balkonów z konstrukcją budynku odbywa się za pomocą systemowych łączników termoizolacyjnych, uzupełnianych przez Zamawiającego na budowie wstawkami z wełny, styropianu lub wypełnieniami systemowymi wg wytycznych projektanta obiektu.
  Projekt balkonów opracowywany jest na podstawie projektów konstrukcyjnych i architektonicznych budynku oraz projektu doboru łączników termoizolacyjnych sporządzonego przez ich producenta i zaakceptowanego przez naszych projektantów.
 3. Projekt wykonawczy (geometria, przekrój, obciążenia, schematy statyczne, rysunki złożeniowe) podlegają zatwierdzeniu przez projektanta konstrukcji budynku.
  Zapewnienie akceptacji leży po stronie Zamawiającego.
 4. Balustrady na płytach balkonowych montowane są według wytycznych projektanta obiektu.
  UWAGA!!! Ze względu na tolerancje wymiarowe nie ma możliwości zastosowania kotw lub marek stalowych zatapianych w betonie.
 5. Płyt balkonowych nie należy przycinać lub nawiercać bez konsultacji z projektantem konstrukcji.
 6. Jeżeli nie określono inaczej - elementy projektowane są pod obciążeniem zmiennym 5 kN/m2. Należy zwrócić szczególną uwagą aby nie przeciążyć balkonów w trakcie budowy. Nie wolno używać balkonów jako pomostów przeładunkowych.
 7. Podstawą formalną do wbudowania balkonów w obiekt jest Art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych. Zamawiający odpowiada za uzgodnienie indywidualnej dokumentacji technicznej dostarczonej przez BORG z projektantem obiektu budowlanego. Po zakończeniu dostaw BORG wystawia oświadczenie o zgodności wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami.

pobierz pełną informację

obrazek balkonu

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących oferowanych przez nas prefabrykatów betonowych
uzyskacie Państwo dzwoniąc pod numer (+48) 502 518 979

Współpraca

Dołącz do grona naszych klientów. Poznaj naszą doskonałą obsługę klienta. Terminowość i rzetelność usług.

Oferujemy możliwość wystąpienia ze wsparciem na każdym etapie realizacji inwestycji począwszy od wsparcia przy szukaniu źródeł finansowania, a kończąc na nadzorze inwestorskim jako inwestor zastępczy.

Specjalizujemy się w wykorzystaniu energooszczędnej i ekologicznej technologii prefabrykowanej. Dzięki temu szybciej i taniej zrealizujesz swoje plany inwestycyjne.

Zapraszamy:

 • biura projektowe i architektoniczne
 • inwestorów instytucjonalnych
 • deweloperów
 • jednostki samorządowe
 • spółdzielnie